Minggu, 16 November 2008

Dimana Alloh ?

"Naon ari nu disebut Rabb?"

"Ar-Rabb nyaeta Pangeran, nu miboga, nu nyiptakeun, jeung dzat nu ngawujudkeun naon-naon nu saacanna euweuh jeung ANjeunan hiji-hijina Dzat anu boga hak pikeun diibadahan" (Al Baqarah 21-22)

"Mun Kitu saha ari Rabb urang?"

"Rabb urang nyaeta Alloh nu geus nyiptakeun, mere rejeki, jeung ngatur urang sarerea, jeung ngatur sakabeh Alam. Jeung Anjeuna sesembahan urang, euweuh deui sesembahan iwal ti Anjeuna".(Al Fatihah 2)

"Ngaliwatan naon urang bisa nyaho ngeunaan Alloh?"

"Urang bisa nyaho ngeunaan Alloh ngaliwatan ayat-ayat Na jeung mahluk-mahluk Na : beurang, peuting, panonpoe, bulan, langit, bumi jeung saha wae oge naon wae nu aya diantarana" (Fushilat 37 & AL A'raf 54)

"Dimana ari Alloh? aya nu nyebutkeun yen Alloh aya dimana-mana. Aya oge nu nyebutkeun yen Alloh leuwih deukeut tibatan urat beuheung urang"

"Alloh bareng jeung maneh dimana wae maraneh araya (Al Hadid 57), maksudna nu bareng jeung urang lain Dzat Alloh. Tapi elmu-Na anu salawasna marengan urang. Dimana wae urang aya, di leuweung, di laut, mangsa peuting, mangsa beurang, di jero imah, diluar imah. Alloh Maha Uninga kanu naon wae urang lakukeun, jeung Anjeuna Maha Uninga kanu naon-naon anu disamunikeun dina jero dada-dada urang.(Tafsir Ibnu Katsir).
'Saestuna kaula leuwih deukeut tibatan urat beuheung maraneh' (Qaaf 16) nu dimaksud kaula dina ayat ieu lain Alloh tapi malaikat. Malaikat leuwih deukeut tibatan urat beuheung urang sakumaha syetan cicing dina awak urang ngaliwatan aliran getih. Malaikat leuwih deukeut tibatan urat beuheung urang, ku kituna malaikat nyaho jeung nyatet kana sakabeh paripolah urang boh nu terang-terangan atawa nu disamunikeun.(Tafsir Ibnu Katsir)
Saestuna Alloh istiwa diluhureun langit, istiwa diluhureun Arsy (Al A'raf 7, Huud 7, Thaah 5, Al Mu'minun 86 & 116, Al Furqan 59, As Sajdah 4, Az Zumar 75, Al Mu'min 15, Al Hadiid 4, AL Haaqqaah 17, Al Buruuj 15 ). Kursi Na leuwih gede tibatan langit eujeung bumi (Ayat Kursi)"

"Perkara Naon nu panggedena nu diparentahkeun ku Alloh ka hambaNa?"

"Parentah anu panggedena nyaeta tauhid. Nga-esa-keun Alloh dina ibadah, teu nyarupakeun Alloh jeung mahlukNa, Nyucikeun Alloh tina sagala kakurangan (Al Ikhlas)".

"Perkara Naon anu panggedena nu dilarang ku Alloh?"

"Syirik, nyaeta nyembah ka salian Alloh, ngajadikeun tandingan jeung batur pikeun Alloh dina ibadah (AN Nisa 36, Al Baqarah 22)"

"Naon hukumna jalma anu nyalenggorkeun ibadahna ka salian ti Alloh?"

"Singsaha wae jalma nu ngalenggorkeun niat ibadahna ka salian ti Alloh sanajan saeutik tinangtu eta jalma kaasup jalma musyrik kafir sanajan manehna sholat, puasa, zakat jeung haji jeung sanajan manenhna nyangka yen dirina muslim" (AL Mukminum 117)

"Agama naon anu dipikaridho ku Alloh?"

"Islam (Al Maaidah 3)"

"Naon ari Islam?"

"Islam nyaeta sumerah diri ka Alloh kucara nauhidkeun jeung taat ka Anjeuna jeung ngaleupaskeun diri tina syirik oge jalma-jalma musyrik"

"Naon wae tingkatan dina agama?"

"Tingkatan agama aya 3, nyaeta Islam, Iman jeung Ihsan . Tilu tingkatan eta masing-masing aya rukunna(Shahih Muslim)"

"Naon ari rukunna Islam?"

"rukun Islam nyaeta anjeun nyakseni yen euweuh pangeran nu boga hak pikeun disembah salian Alloh, anjeung nyakseni yen Muhammad utusan Alloh, anjeun nanjeurkeun sholat, ngaluarkeun zakat, ngalaksanakeun puasa, jeung indit haji mun mampu"

"Naon ari rukunna Iman?"

"Rukun Iman nyaeta anjeun iman ka Alloh, malaikat-malaikat Na, kitab-kitab Na, rosul-rosul Na, poe akhir jeung anjeun iman ka takdir naha hade atawa goreng"

"Naon ari rukun Ihsan?"

"Rukun Ihsan nyaeta anjeun ibadah ka Alloh saperti anjeun bisa nempo Alloh, jeung saestuna Alloh bisa nempo anjeun".

"Naon tugas nu ditarima ku para Rosul?"

"Tugas para rosul nyaetah ngdakwahkeun tauhid, marentahkeun umatna pikeun ibadah ngan ka Alloh jeung ngalarang ibadah ka thaghut"(An Nahl 36)

"Naon ari thaghut?"

"Thaghut nyaeta naon-naon nu disembah, dipikataat ku manusa sacara ngaleuwihan bates nu geus ditangtukeun ku Alloh"

"Saha wae anu kaasup thaghut?"

"Nu Kaasup thaghut nyaeta :
1. Iblis
2. Jalma nu disembah bari manehna rela
3. Jalma nu ngajak manusa pikeun nyembah dirina
4. Jalma nu ngaku nyaho kana hal-hal anu ghaib
5. Jalma nu mutuskeun hiji perkara teu make hukum Alloh "


Sumber : "TASHIL AL-USHUL ATS-TSALATSAH" Syaikh Shalih Bin Abdillah Al ‘Ashiimy

Tidak ada komentar: